jednostki automobilowe…

Kadra tych jednostek powstała w roku 1909 pod nazwą Autokader  i przemianowana zostala w 1913 na  Automobilabteilung, w 1915 na Kraftfahrtruppe  i wreszcie w 1917 na  Autotruppe. W 1914 roku ochotnicy z c.k. Austriackiego Ochotniczego Korpusu automobilistów, k.w. Ochotniczego Korpusu Automobilistów i c.k. Austriackiego Ochotniczego Korpusu Motocyklistów stworzyli zalażek tej zmotoryzowanej organizacji. Ochotnicy posiadali zwykle własne pojazdy i oferowali je armii wraz ze swoimi usługami.

W czasie wojny stopniowo zwiększała się dostępność ciężarówek, w związku z czym Autotuppe rozrosły się do niespodziewanych rozmiarów. Pod koniec 1917 roku liczyły 900 oficerów, 30 inżynierów i około 48 000 podoficerów i szeregowych. W dwóch ostatnich latach wojny każda austro-wegierska armia dysponowała sekcją samochodową oraz pewną ilością magazynów i głównym warsztatem. Podporządkowane dowództwu na poziomie armii były trzy dowództwa grup (Autogruppenkommados), z których każda dysonowała małym magazynem i warsztatem dokonującym pomniejszych napraw, jedna kolumną ciężarówek do przewozu poczty, jedna kolumną ambulansów i trzema kolumnami ciężarówek.

Kolumnę samochodową (Autokollone) tworzył samochód dowodzenia, samochód warsztatowy i 20 ciężarówek. W zależności od wymagań, jednostki nazywano kolumnami lekkimi (mogącymi przewieźć około 40 ton) i ciężkimi, o jeszcze większej ładowności. Każda kolumna ambulansów miała jeden samochód dowodzenia i 10 ambulansów. Kolumna pocztowa składała się z samochodu dowodzenia i 290 ciężarówek pocztowych mogących przewieźć łącznie do 30 ton przesyłek. Używano rozmaitych typów pojazdów, a do koĶca wojny zdołano dokonać jedynie częściowej standaryzacji.

Noszone początkowo niebieskoszare mundury zastąpiono później polowoszarymi. Żołnierze Autotruppe otrzymali także skórzane płaszcze ochronne. Odznakę przedstawiącą koło kierownicy ze skrzydłem noszono za dystynkcjami na kołnierzu.

źródło:
– P. Jung, Armia austro-wegierska w I wojnie światowej (2) 1916-1918, Osprey Seria Men-at-Arms nr 397, tłum. S.Kułacz, 2017, s. 37-38

Reklamy

Zarzycki Jan

Znalezione całkiem przypadkiem…

Inż. Jan Zarzycki Kraków, ul. Skwerowa L. 1. Urodzony w Sosnowcu w r. 1882, ukończył w r. 1902 szkołę realna w Krakowie, a nastepnie w r. 1907 \Wydział Inżynierji Politechniki Lwowskiej. […] W czasie wojny słuzył w korpusie samochodowym na froncie do r. 1917, a nastepnie w kadrze technicznej we wiedniu i kompanji budowlanej na włoskim froncie aż do kwietnia 1918 r. […]

źródło:
– Album inżynierów i techników w Polsce, T.I cz. III, Lwów 1932, s. 140

tablice rejestracyjne dla Galicji

„Rozporządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem skarbu z dnia 27. września 1905, zawierające policyjne przepisy bezpieczeństwa dla ruchu samochodów i motocyklów.” określało miedzy innymi zasadę nadawania numerów rejestracyjnych w Austriackiej części monarchii.

W myśl tych przepisów każdy samochód miał mieć przypisany numer rejestracyjny składający się z wyróżnika w postaci wielkiej litery łacińskiego alfabetu, kropki oraz trójcyfrowej liczby (numeru ewidencyjnego) z zakresu 1-999.

W systemie tym dla Galicji jako wyróżnik przypisano literę S. Pozostałe wyróżniki znajdziesz tutaj>>

W przypadku Galicji poszczególne ciągi liczb przyporządkowano kolejnym powiatom ułożonym w porządku alfabetycznym oraz dodatkowo Krakowowi i Lwowowi jako wydzielonym (w tym przypadku) miastom. Przydział poszczególnych zakresów liczb przedstawiał się następująco:

powiaty: Biała 1-20, Bóbrka 21-30, Bochnia 31-40, Bohorodczany 41-50, Borszczów 51-60, Brody 61-70, Brzesko 71-80, Brzeżany 81-90, Brzozów 91-100, Buczacz 101-110, Chrzanów 111-120, Cieszanów 121-130, Czortków 131-140, Dąbrowa 141-150, Dolina 161-170, Drohobycz 171-190, Gorlice 191-205, Gródek Jagielloński 206-215, Grybów 216-225, Horodenka 226-235, Husiatyn 236-245, Jarosław 246-260, Jasło 261-275, Jaworów 276-285, Kałusz 286-295, Kamionka Strumiłowa 296-305, Kolbuszowa 306-316, Kołomyja 316-325, Kossów 326-335, Kraków (z wyłączeniem miasta) 336-350, Krosno 351-365, Łańcut 366-375, Limanowa 376-385, Lisko 386-400, Lwów (z wyłączeniem miasta) 401-410, Mielec 411-420, Mościska 421-430, Myślenice 431-440, Nadwórna 441-450, Nisko 451-460, Nowy Sącz 461-470, Nowy Targ 471-480, Peczeniżyn 481-490, Pilzno 491-500, Podgórze 501-510, Podhajce 511-520, Przemyśl 521-540, Przemyślany 541-550, Przeworsk 551-560, Rawa 561-570, Ropczyce 581-590, Rudki 591-600, Rzeszów 601-615, Sambor 616-625, Sanok 626-640, Skałat 641-650, Ślniatyn 651-660, Soka 661-670, Stanisławów 671-680, Stary Sambor 681-690, Stryj 691-705, Strzyżów 706-715, Tarnobrzeg 716-725, Tarnopol 726-735, Tarnów 736-750, Tłumacz 751-760, Trembowla 761-770, Turka 771-780, Wadowice 781-790, Wieliczka 791-800, Zaleszczyki 801-810, Zbaraż 811-820, Zborów 821-830, Złoczów 831-840, Żółkiew 841-850, Żydaczów 851-860, Żyiec 861-870,
miasta: Lwów 871-910, Kraków 911-950.

W efekcie powyższego każdemu z pojazdów był przypisany indywidualny numer rejestracyjny. Należy nadmienić, że numery rejestracyjne dla samochodów i motocykli wydawane były osobno przy zachowaniu tych samych wyróżników literowych i tych samych zakresów liczb dla poszczególnych powiatów. W efekcie możliwym było wystąpienie samochodu i motocykla o tym samym numerze rejestracyjnym.

W przypadku wyczerpania się przydzielonych cyfr przepisy zakładały dodanie do literowego wyróżnika cyfry rzymskiej I, II, III… i rozpocząć numerację od nowa. W praktyce okazało się, że w takich razach przydzielano zakres trójliczbowych cyfr na nowo.

źródło:
– J. Jurga, Historia polskich tablic rejestracyjnych, Warszawa 2007, str. 18-20
– Rozporządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem skarbu z dnia 27. września 1905, zawierające policyjne przepisy bezpieczeństwa dla ruchu samochodów i motocyklów.

sanitarny Laurin & Klement 40 HP

 

 

Sanitarka należąca do K.u.K. Kriegsmarine, uzywana najprawdopodobniej w bazie w Pola.

Na bocznej ścianie samochodu widoczny jest napis własnościowy: K.u.K. KRIEGS· MARINE, przedzielony symbolem czerwonego krzyża.

Fotografia została dołączona do oferty złożonej 28 czerwca 1915 r. przez krakowski Auto-techniczny Dom Handlowy „STAR” dla Urzędu Zdrowia stołecznego wolnego miasta Krakowa na dostawę samochodu do przewożenia chorych.

żródło:
– Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Kr7826 s.335 i 339

strażackie R. Czermack

Reklama prasowa czeskiej fabryki sprzętu pożarniczego R. Czermack z Teplitz (czes. Teplice)

Przedstawiony na niej samochód nie jest najprawdopodobniej jakimś konkretnym samochodem ale artystyczną wizją produktów firmy Czermack.

źródło:
– źródło: Bukowiner Nachrichten nr 7208/1914, str. 4

osobowy

Ilustracja przedstawiająca brawurowy rajd porucznika Thomasa von Kallay, który jako pierwszy w dniu 12 października 1914 roku przedostał się swoim samochodem do oblężonego Przemyśla. Kallay służył w cesarsko królewskim ochotniczym korpusie samochodowym (k.u.k. freiwilligen Automobilkorps) jako zmotoryzowany oficer łącznikowy (fahrender  Ordonanzofficier).

Nie wiadomo jakiej marki był samochód Kallaya, ale najprawdopodobniej był to pojazd cywilny przejęty przez wojsko. Stąd zapewne dwukolorowe malowanie, ciemniejsza (czarna?) karoseria i jaśniejsze błotniki. Tak jak to było w zwyczaju na początku wojny, samochód został wyposażony w stalowy pałąk mający zabezpieczyć podróżujących nim żołnierzy przez rozciągniętymi w poprzek drogi linami. W tym przypadku pałąk jest uszkodzony (przerwany) na wysokości deski rozdzielczej samochodu.

Pocztówka została wydana jako oficjalne karta pocztowa dla Biura Pomocy w Wojennym Urzędzie Opieki Czerwonego Krzyża (Rotes Kreuz. Kriegsfürsorgeamt Kriegshilfsbüro) pod nr 578.

źródło:
– retrotechnoteka

ciężarowy Praga

Samochód Praga pośród pojazdów w kolumnie marszowej armii austro-wegierskiej. Fotografia wysłana została jako pocztówka i ostemplowana stemplem: K.u.K. FELDPOSTAMT 340b z datą 14 marca 1917 r. Obok stempla poczty polowej na odwrocie znajduje się okrągły stempel oddziału: K.u.K. 4 Armeekommando Feldgendarmerie Abteilung b d O A. Korespondencja w języku polskim datowana na 12 marca 1917 roku, wysłana została do Krakowa na ulicę Kanonicza 15.

Na tylnej osi pierwszego i trzeciego od prawej pojazdu widoczne są stalowe ostrogi założone na koło ze zdwojonym ogumieniem masywami. Tego typu ostrogi zakładane były w celu zwiększenia przyczepności kół napędzających pojazd.

Personalia autora korespondencji i autora fotografii oraz miejsce i dokładna data jej wykonania są nieznane.

źródło:
– retrotechnoteka

k.u.k. Kraftwagenkolonne Nr. 59

Pojazdy K.u.k. Kraftwagenkolonne Nr. 59 podczas postoju w miejscowości Cetinje (Czarnogóra). Fotografia została wysłana jako pocztówka ostemplowana przez K.u.k. Etapenpostamt Cetinje z datą 14 czerwca 1916 r. Obok stempla poczty polowej znajduje się odcisk podłużnej pieczątki tej jednostki i odręcznie wpisany przez autora korespondencji nr poczty polowej: Feldpost 337. Korespondencja została wysłana do miejscowości Pawlowitz na Morawach.

Pośród ustawionych szeregiem pojazdów znajdują się (patrząc od strony prawej):

  • jeden samochód nierozpoznanej marki posiadający najprawdopodobniej prowizoryczną zabudowę nierozpoznanego typu
  • trzy samochody ciężarowe nierozpoznanej marki, z umieszczonymi na górnej krawędzi przedniej ściany szoferki napisami przynależnościowymi: Kraftwagenkolonne 59
  • pięć samochodów ciężarowych marki Saurer, patrząc od prawej pierwsze dwa posiadają wiedeńskie numery rejestracyjne (wyróżnik literowy A) i pałąki zabezpieczające chłodnice o odmiennej konstrukcji. Pierwszy z nich ma nr rej. [A.988]

Autor korespondencji zaznaczył siebie, stojącego pośród żołnierzy, krzyżykiem. Niestety ani jego personalia ani personalia pozostałych osób nie są znane. Tak samo jak i personalia autora fotografii.

źródło:
– retrotechnoteka

ciągnik Austro-Daimler M12/16

Ciągnik artyleryjski nr rej. [BIII.29] na czele kolumny marszowej baterii ciężkich moździerzy Škoda 305 mm M11 podczas postoju. Cała kolumna składa się z dwóch ciagników ciągnących po dwie przyczepy. Przewożono na nich rozłożone działo, zabezpieczone brezentowymi plandekami. Na plandekach okrywających lufy (druga z ciągnionych przyczep) namalowane zostału cyframi rzymskimi numery porządkowe poszczególnych dział w ramach baterii. W skład kolumny wchodziły również widoczne na drugim planie trzy samochodowe z przyczepami.

Na bocznej ścianie kabiny kierowcy ciągnika widoczny jest, niestety nie możliwy do odczytania, dwuwierszowy napis przynależnościowy zaczynający się od skrótu K.u.K.

Fotografia na odwrocie została opisana odręcznym pismem jako: Unsere Mörser – Batterien.

Miejsce i data wykonania fotografii, personalia jej autora oraz widocznych na niej osób są nieznane.

źródło:
– retrotechnoteka

ciężarowy Laurin & Klement FDL

Grupa żołnierzy wokół lekkiego samochodu ciężarowego armii austro-węgierskiej o nr rej. [O.127], stojącego przed budynkiem Warsztatów Samochodowych I Armii we Lwowie. Pośród osób widoczni są dwaj mężczyźni ubrani odmiennie od pozostałych. Na ich głowach widoczne są okrągłe czapki.

Po lewej stronie bramy do hali warsztatowej widoczna jest tablica z napisem o następyjacej treści:

AUTO – HALT !
Betreten des Hofes oder Werkstätte ohne Anmeldung Jedermann verboten.
Anmeldung – Kommdo.
CHAUFFEURE!
Reparaturanmeldung Garagemeister Befehl abwarten.
Dokumente Kommando abgeben.
Instruktion unterschreiben.
STRENGSTES RAUCHVERBOT !

co można tłumaczyć jako:

SAMOCHÓD – STOP
Dla każdego wstęp na dziedziniec lub do warsztatów bez zamledowania się zabroniony.
Meldować komendzie [lub „komanda meldunkowa”]
SZOFERZY!
Z rejestracją naprawy czekać na zgodę kierownika warsztatów.
Dokumenty złozyć w komendzie.
Podpisać instrukcję.
PALENIE TYTONIU ŚCIŚlE ZABRONIONE! (*

Fotografia została wysłana jako pocztówka ostemplowana datownikiem poczty polowej: K.u.K. FELDPOSTAMT 12a z dnia 27.II.1916. dodatkowo odbito na niej okragłą pieczątkę oddziału: Kraftwagenwerkstäte der k.u.k. I. Armee LEMBERG.

Dokładne miejsce oraz data wykonania fotografii są nieznane. Tak samo jak personalia widocznych na niej żołnierzy. Można przypuszczać, że dorysowana na fotografii ukośna czarna linia wskazuje na autora tej korespondencji.

źródło:
retrotechnoteka


(* Odczytanie treści napisu z tablicy i jego przetłumaczenie było możliwe jedynie dzięki znaczącej pomocy dwóch uzytkowników forum http://austro-wegry.info – wielkie dzieki Stanisław Baran i krakał :)

ciężarowy Fiat 4TS

 

Samochód ciężarowy Fiat 4TS nr. rej [AXIII.736] na czele kolumny 5 samochodów ciężarowych należących do armii austro-węgierskiej.

Na osłonie silnika tego samochodu widoczny dwuwierszowy napis. Do odczytania możliwy jest jedynie drugi wiersz. Składa się on tylko z jednej litery, wielkiego L.

Marki pozostałych ciężarówek w kolumnie, personalia widocznych osób i autora fotografii, data i miejsce jej wykonania nie są znane.

źródło:
– retrotechnoteka

ciężarowy Daimler 10 HP

Pierwszy samochód ciężarowy dla armii austro-wegierskiej był wyprodukowany przez niemiecką firmę Daimler-Motoren-Geselschaft z siedzibą w Cannstatt. W 1897 roku przeprowadzono jego próbne jazdy. Właśnie z tego okresu pochodzi prezentowana fotografia.

Pojazd testowany był z obciążeniem, stanowiły go umieszczone na skrzyni ładunkowej worki. Obok tylnego koła dobrze widoczny jest tzw. hamulec górki. Był to metalowy pręt, który był opuszczany z kabiny kierowcy podczas ruszania pod górę i stanowił dodatkowe zabezpieczenie podczas postoju pojazdu na pochyłościach. Na prezentowanym kadrze dobrze widać jak jego zaostrzony koniec wbił się w nawierzchnię gruntowej drogi.

Za kierownicą pojazdu siedzi niemiecki kierowca Wilhelm Werner, będący podówczas pierwszym kierowcą cesarza niemieckiego. Obok samochodu, trzymając rower, stoi żona dr Richarda Ritter von Sterna, pioniera automobilizmu. Za nią, wyglądając z za ciężarówki, widoczny jest on sam. W samochodzie osobowym na drugim planie widoczny jest hauptmann Robert Wolf z Automobilversuchsabteilung w Wiedniu. Po prawej stronie bliżej samochodu ciężarowego stoi prof. Ludwig Czischek, pionier automobilizmu i wynalazca w dziedzinie motoryzacji i maszyn parowych.

Personalia pozostałych osób, oraz miejsce wykonania fotografii pozostają nieznane.

źródło:
– Allgemeine Automobil-Zeitung nr 8/1906, str. 3

info:
– „Verschiedene Verwendungen des Nutz-Automobils”, Allgemeine Automobil-Zeitung nr 8/1906, str. 2

osobowy Benz i dwa inne

Trzy samochody osobowe. Pierwszy z lewej, nieznanej marki z umieszczonym  na osłonie silnika dwuwierszowym napisem A.P.J. A.O.K. Bug. Środkowy Benz z dwuwierszowym napisem na osłonie silnika, niestety nieczytelnym. Ostatni nieznanej marki pojazd o nr rej [AVI.582]

Personalia widocznych osób, autora fotografii oraz miejsce i data wykonania zdjęcia są nieznane.

źródło:
– retrotechnoteka

ciężarowy Fiat 4TS

Grupa żołnierzy austro-wegierskich przy samochodzie ciężarowym, świętujących jakieś wydarzenie. Świadczą o tym butelki z alkoholem w ich rękach. Niejasne jest znaczenie wykonanego kredą na wieku beczki napisu 100. HP Benz. Na pewno nie oznacza on mocy silnika widocznej ciężarówki. Zapewne  jest to jakiś „dowcipny” napis pasujący zarówno do świętowanego wydarzenia jak i nawiązujący do motoryzacyjnej otoczki fotografii.

Personalia widocznych osób, autora fotografia oraz data i miejsce jej wykonania są nieznane.

źródło:
– retrotechnoteka

autobus

Autobus nierozpoznanej marki, najprawdopodobniej pocztowy, użytkowany w trakcie działań wojennych przez armię austro-węgierską. Na bocznej ścianie pojazdu widoczny jest napis o nieznanej treści, oraz herb monarchii austro-wegierskiej.

Fotografia wykonana została w Trydencie, najprawdopodobniej w miejscowości Creto. Świadczy o tym drogowskaz namalowany na ścianie budynku widocznym na drugim planie, o treści: Droga do Bersone Daone i Praso [wł. Strada per Bersone Daone e Praso]. Wszystkie cztery miejscowości występują w bezpośredniej bliskości przy drodze noszącej obecnie numer SP27. Kolejność w jakiej zostały wymienione na drogowskazie sugeruje, że miejsce wykonania fotografii to skrzyżowanie obecnych dróg nr SP27 i SS237 w miejscowości Creto. Niestety nie udało się odnaleźć dokładnej lokalizacji budynku widocznego na zdjęciu, w którym funkcjonował wówczas zakład fotograficzny. Ozdobny szyld zakładu, o secesyjnej estetyce, jest częściowo widoczny bezgpośrenio za reflektorem zamontowanym na dachu autobusu. Nic nie wiadomo również nic o częściowo widocznym ponad szyldem herbem, w którego dolnym polu umieszczony był smok.

Personalia widocznych osób, oraz autora zdjęcia pozostają nieznane. Być może fotografia została wykonana przez właściciela zakładu fotograficznego, którego szyld znajduje się na budynku.

źródło:
– retrotechnoteka

ciężarowy

 

Samochód nierozpoznanej marki należący do armii austro-wegierskiej otoczony żołnierzami z nierozpoznanej jednostki/oddziału. Na osłonie silnika pojazdu widoczny napis K.u.K. Kraftfahrtruppe. Kilku z mężczyzn ubranych jest w robocze ubrania warsztatowe.

Fotografię wykonano najprawdopodobniej na terenie znajdujących się w Bielitz (Bielsku) Behelfskraftwagenwerkstätte Bielitz (warsztatów samochodowych).  Nie jest wiadomym co oznaczać miałby umieszczony na owalnej tablicy napis „Hoch 1000.” Być może chodziło tu o naprawę tysięcznego pojazdu.

Zdjęcie zostało wysłane jako pocztówka. Umieszczona na niej korespondencja w języku węgierskim została opatrzona datą 26 sierpnia 1916 r.

Personalia widocznych osób oraz autora fotografii są nieznane.

źródło:
– retrotechnoteka

ciężarowy Fiat

Na pierwszym planie widoczny jest ciężarowy Fiat, z tzw. sprężystymi kołami systemu Warchalowskiego (das federnde Rad Warchalowski) założonymi na jego przedniej osi. Opracowane przez Augusta Warchalowskiego koła, składające się z metalowych „łusek” opisano szczegółowo w artykule „Das neue federnde Rad, Patent Warchalowski” zamieszczonym w Allgemeine Automobil-Zeitung nr 8 z 1916 r.

Ponadto na przedniej ścianie kabiny kierowcy tego samochodu widoczne są dwa numery: K65 po stronie lewej i 2 po stronie prawej. Pierwszy z numerów może być numerem rejestracyjnym z Küstenlandu (literowy wyróżnik K), drugi numerem taktycznym lub ewidencyjnym.

W tle widoczny jest inny samochód ciężarowy nieznanej marki, z numerem namalowanym na bocznej burcie skrzyni ładunkowej – być może jest to numer rejestracyjny [PI.191] z Moraw (wyróżnik literowy P). Dodatkowo pojazd ma namalowany jakiś napis na bocznej ściance kabiny kierowcy.

Fotografia została wysłana jako pocztówka przez Josefa Danzera z czeskiego Opočna, który (najprawdopodobniej) widoczny jest za kierownicą pojazdu. Służył on w K.u.K. A.K.W. No 6, taki skrótowy zapis został przez niego umieszczony na korespondencji. Być może chodziło o K.uK. Armee Kraftwagen Werkstaätte No 6. Przemawiałaby za tym pieczątka cenzury przybita na przesyłce. Niestety odcisnięto ją niestarannie i można z niej odczytać jedynie: ZENSUR[…] k.u.k. Armee Kraftw[…] Korespondencja została ponadto opatrzona stemplem pocztowym K.u.K. Feldpostamt 224 z datą 12 lutego 1917 r.

Personalia pozostałych żołnierzy, autora fotografii oraz miejsce jej wykonania pozostają nieznane.

źródło:
– retrotechnoteka

ciężarowe

Rozładunek mięsa przewożonego otwartymi samochodami ciężarowymi należącymi do armii austro-wegierskiej.

Pierwszy z samochodów ma na tylnej burcie skrzyni ładunkowej przybitą końska podkowę a obok niej wymalowany numer II/5. Pod nimi widoczny jest numer rejestracyjny E.24 (wyróżnik E przypisany był w cesarstwie austriackim dla samochodów rejestrowanych w Tyrolu).

Na zdjęciu zwraca uwagę znacząca różnica w stanie pełnego ogumienia kół tylnej osi w obu samochodach. W pierwszym ogumienie jest poważnie zniszczone, w  drugim w całkiem dobrym stanie. Podczas działań wojennych guma była materiałem deficytowym i ogumienie używane było praktycznie do śmierci technicznej.

źródło:
– retrotechnoteka

ciężarowy Fiat 2 TG

Dwa samochody ciężarowe armii austro-wegierskiej na górskiej drodze w Południowym Tyrolu. Samochód po lewej to Fiat 2 TG, nr rej. [T -1 52] (wyróżnik T był przypisany samochodom rejestrowanym w Bukowinie).  Na osłonie jego silnika jest widoczny napis własnościowy, niestety nie możliwy do odczytania. Marka drugiego samochodów jest nieznana.

Nieznane są również personalia widocznych osób, oraz autora niniejszej fotografii, wykonanej w roku 1916 w miejscowości Welschnoffen. Obecnie miejscowość ta należy do Włoch i w języku włoskim nosi nazwę Nova Levante.

źródło:
– retrotechnoteka

ciężarowy Fiat 4TS

Konstrukcja czołowa ramy nośnej, osłona korka chłodnicy oraz ogólny kształt zabudowy pojazdu świadczą, że jest to samochód ciężarowy marki Austro-Fiat, model 4TS. Jednak po powiększeniu logotypu umieszczonego na osłonie chłodnicy pojawiają się w tym względzie pewne wątpliwości. Widoczne na nim litery układają się w napis, który może być odczytany jako RAF. Byłby to wtedy samochód produkowany przez Reichenberger Automobil Fabrik. Jednak logo tej marki wpisane było w okrąg a nie w owal. Ponadto marka ta połączyła się w roku 1913 z Laurin&Klement. Zatem widoczny na fotografii pojazd musiałby być wyprodukowany przed tą datą. Przyjąłem zatem, że widoczny na logo napis został zdeformowany na odbitce fotograficznej.

Samochód posiadał z tyłu zdwojone koła, z pełnym ogumieniem posiadającym „bieżnik” zwieszający ich przyczepność. Na burcie kabiny kierowcy widoczny jest numer taktyczny 11 a na osłonie silnika napis K.u.K. Kraftfahrtruppe.

Autorstwo oraz miejsce wykonania fotografii są nieznane. Nic tez nie wiadomo o personaliach widocznej osoby.

źródło:
– retrotechnoteka

cysterna

Cysterna samochodowa należąca do miasta Wiednia, świadczy o tym herb tego miasta umieszczony na bocznej ścianie zbiornika. Samochód służył do transportu wody, czego dowodzą osoby stojące przy samochodzie z wiadrami. Pomiędzy postaciami widoczny jest waż podpięty do spustu zbiornika znajdującego się na tylnej ścianie zbiornika lub pod nią.

Autorstwo oraz miejsce wykonania fotografii są nieznane. Nic tez nie wiadomo o personaliach widocznych osób.

źródło:
– retrotechnoteka

tablice rejestracyjne

W celu uporządkowania i ujednolicenia przepisów dotyczących pojazdów mechanicznych w austriackiej części monarchii zostało wydane Rozporządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem skarbu z dnia 27. września 1905, zawierające policyjne przepisy bezpieczeństwa dla ruchu samochodów i motocyklów.*

Część z tych przepisów dotyczyła sposobu rejestracji pojazdów mechanicznych. Określono je w  rozdziale V-tym powyższego rozporządzenia zatytułowanym Rozpoznawcze znamiona wozów motorowych. W myśl tych przepisów każdy samochód miał mieć przypisany numer rejestracyjny składający się z wielkiej litery łacińskiego alfabetu, kropki oraz trójcyfrowej liczby (numeru ewidencyjnego) z zakresu 1-999. Każdy kraj należący do cesarstwa austriackiego oraz Wiedeń i Praga miały przypisaną sobie literę,

Galicji (niem Galizien) wyznaczono S.

Pozostałe wyróżniki to:

A. dla Wiedeńskiego rejonu policyjnego (niem. Wien)
B. dla Dolnej Austrii z wyłączeniem Wiedeńskiego rejonu policyjnego (niem. Niederõsterreich)
C. dla Górnej Austrii (niem. Oberõsterreich)
D. dla Solnogrodu (niem. Salzburg)
E. dla Tyrolu (niem. Tirol)
F. dla Karyntii (niem. Kärnten)
H. dla Sytrii (niem. Steiermark)
J. dla Krainy (niem. Krain)
K. dla Pobrzeża (niem. Küstenland)
M. dla Dalmacji (niem. Dalmatien)
N. dla Praskiego rejonu policyjnego (niem. Prag)
O. dla Czech z wyłączeniem Praskiego rejonu policyjnego (niem. Böhmen)
P. dla Moraw (niem. Mähren)
R. dla Śląska (austriackiego) (niem. Schlesien)
T. dla Bukowiny (niem. Bukowina)
W. dla Przedarulania (niem.Worarlberg)

Tablice rejestracyjne miały być koloru białego z czarnymi wyróżnikami literowymi i liczbami.

Również zakres liczbowy był z góry przydzielony dla poszczególnych jednostek administracyjnych w ramach każdego kraju. Po wyczerpaniu zakresy przydzielonych liczb miano do wyróznika literowego dodać kolejne rzymskie cyfry i rozpoczać numerację na nowo.

Pewna osobliwościa było stosowanie osbnej ewidencji dla jednoścladów i pojazdów samochodowych. W efekcie czego możnabyło spotkać samochód i motocykl o takich samych numerach rejestracyjnych.

W węgierskiej części monarchii system rejeatracji pojazdów mechanicznych był określony odmiennymi przepisami. Węgierskie tablice rejestracyjne miały czerwony wyróżnik literowy i czarne liczby. Niestety poza dwoma z wyróżników

P. dla Bratysławy (węg. Pozsony)
K. dla Koszyc (węg. Kasa)

nie udało mi się niestety do tej pory odnaleźć pozostałych wyrózników.


* wsztskie okreslenia i nazwy geograficzne podane tutaj są zgodnie z polską wersją językową przytoczonego rozporządzenia.

samochody osobowe

Fotografia wysłana jako pocztówka z datą korespondencji 24 listopada 1914 r. i stemplem K.u.K Feldpostamt 51 z datą 24.XI.14 Autorem, wysłanej do Wiednia, korespondencji jest kierowca Andreas Gõbel widoczny na fotografii jako pierwszy z lewej. Personalia pozostałych żołniezy oraz miejsce wykonania zdjęcia oraz nadania korespondencji nie sa znane.

Na obydwu samochodach nierozpoznanych marek widoczne sa zamontowane stelarze mające zabezpieczac jadacych samochodem przed rozciagniętymi w poprzek drogi linami. Te konstrukcje były charakterystyczne dla poczatkowego okresu wojny, potem zaniechano ich stosowania. Równiez obydwa samochody maja założne na maski silników ocieplacze.

Na samochoddzie stojącym na drugim planie widoczna jest tablica rejestracyjna [A-V 95] Wyznacznik A oznacza, że samochód był zarejestrowany w Wiedniu.

źródło:
– retrotechnoteka